melatoninshoppen.se köp melatonin eu receptfritt här

Pris: 140kr I lager

Hormonet melatonin finns naturligt i kroppen och spelar en viktig roll för vår dygnsrytm. Den som någon gång rest över Atlanten till USA har säkert fått tipset att köpa melatonin för att lättare hantera tidsomställningen. I USA finns nämligen melatonin att få tag på i de flesta livsmedelsbutiker, och mellan 20-30 miljoner amerikaner uppskattas använda melatonin regelbundet.

Annat är det i Sverige. Här krävs det licens för att få sälja melatonin och än så länge finns det bara enstaka tillverkare som gör det. Ett av dessa preparat är Circadin som godkändes av läkemedelsverket 2008. Circadin skrivs ut till patienter över 55 år som man tror lider av melatoninbrist. Dock är tabletterna 20 gånger så dyra som i USA.

– Att man inte har släppt melatonin fritt här i Sverige beror på att det är ett kraftfullt hormon och eftersom det är köp melatonin här. du kan betala med samtliga kreditkort.naturligt finns det inget som kan patentera det. Det man har gjort i USA är att kalla det kosttillskott och släppt det fritt istället, förklarar dr. Bengt Eckerstedt,skollläkare. 

Man bör inte dricka alkohol i samband med att man tar melatonin. Man ska inte använda melatonin tillsammans med läkemedel mot depression som innehåller fluvoxamin, till exempel Fevarin. Melatoninnivån i kroppen följer dygnsrytmen, bland annat genom externa signaler som ljus/mörker. När nivån av melatonin ökar på kvällen blir vi dåsiga och trötta, vilket hjälper oss att somna in. Under natten är nivån av melatonin som högst och hjälper oss då att kontrollera sömnen och förbli sovande. Framåt morgonen minskar återigen melatoninnivån i kroppen.

Mer melatonin- Det vi vet i dag är att melatonin kan ställa om våra sömntider och på så sätt hjälpa mot jet lag efter långa flygresor österut eller västerut. Men oftast räcker det att anpassa sig till dagsljuset på resmålet. Också sömnproblem kan avhjälpas när sömnrytmen är rubbad av för litet melatonin, säger Lennart Wetterberg, professor i psykiatri vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och pionjär inom melatoninforskningen.

Intresset för melatonin som läkemedel växer nu också i Sverige. Antalet utskrivna recept ökar i så hög grad att Läkemedelsverket vill ha stramare regler för förskrivning av medlet. Osäkerheten hos läkarna är stor. Förskrivna dagsdoser, huvudsakligen mot sömnbesvär, kan variera tusen gånger i styrka, allt från 0,1 mg till 100 mg! Tallkottkörtelns tillverkning av melatonin varierar från individ till individ, och lämplig dos beror på hur mycket av hormonet som normalt produceras. Melatonin har den kemiska beteckningen 5-metoxy-N-acetyltryptamin

Men också alkohol kan sänka melatoninhalterna, liksom blodtrycksmedicin som betablockerare. Låga halter är också vanliga vid depression, fetma, brist på sköldkörtelhormon, smärta ”utan orsak” och Hortons sjukdom med periodvis återkommande halvsidig migrän.

– En människa som tillverkar mindre melatonin än normalt kan få problem att sova, vaknar tidigt på morgonen och blir trött och nedstämd.

Normala melatoninhalter gör oss sömniga. Riktigt höga melatoninhalter fungerar som p-piller. De sänker kvinnors fruktsamhet, så ett varningens finger här för de kvinnor som försöker bli gravida.

Vi säljer Melatonin från 100kr och uppåt. köp melatonin här och betala med Visa,MasterCard,American Express,JCB

Fördelar med Melatonin +
Effektiv vid insomningsbesvär.
Naturligt kroppseget hormon som ochså tros också skydda mot cancer enligt svenska forskare.
Det finns indikationer på att mängden melatonin minskar vid depression och detta kommer av sambandet med lägre nivåer av serotonin vid depression.
Annars är 5-htp även ett underbart sätt att höja nivån av serotonin och rekommenderas mot depression.

Nackdelar med Melatonin –
Melatonin kan leda till dåsighet vid användning av för stora doser. De allra flesta klarar sig på 3mg/per natt.
Melatonin kan ha en immunostimulerande effekt vilket kan drabba personer med autoimmuna sjukdomar. Personer med sällsynta, ärftliga tillstånd med galaktosintolerans såsom laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption bör inte använda melatonin.

Varning: Kombinera inte Melatonin med alkohol

Risker med att handla Melatonin utanför EU

  • Från den 1 mars 2018 kommer Tullverket debitera moms på alla godstransporter skickade utanför EU oavsett beställningsvärde.
  • Alla beställningar under 150 € kommer debiteras en tullavgift på 17,50 € och beställningar över 150 € kommer debiteras en tullavgift på 22,50 €.
  • Beställningar som är mycket nära gränsen för att vara skattefria kan debiteras skatter och tullavgifter på grund av ändrad växelkurs från beställningens datum till dess att den når tullen.
  • Läs mer om tull-, skatt- och andra importavgifter på följande webbplatser: Swedish Customs och EU Skatte- Och Tullunionen

Handla därför bara ifrån nätapotek som skickar varor inifrån tullunionen.

Summary
product image
Aggregate Rating
1.5 based on 1442 votes
Brand Name
Swedish
Product Name
Melatonin 5mg 60 tabletter
Price
SEK 130
Product Availability
Available in Stock