Vetenskapliga studier

Melatonin vid försenad sömnfas – varför licensbelagt?

författare: Berndt Eckerberg, skolläkare, Leksand

 

I USA är melatonin klassat som kosttillskott och säljs fritt i livsmedelshandeln. I Sverige är det däremot ett licenspreparat. Varför tillåts vi inte förskriva melatonin, som enligt amerikanska erfarenheter har god effekt vid försenad sömnfas?

 

Det utan jämförelse största sömnproblemet hos skolbarn är sedan länge sk försenad sömnfas. Tiotusentals svenska ungdomar har numera, särskilt under vinterhalv-året, svårt att somna före midnatt hur tidigt de än lägger sig. De har svårt att vakna på morgonen, förmår inte få i sig det viktiga frukostmålet, halvsover de första lektionerna och kan inte tillgodogöra sig skolundervisningen vidare bra förrän framåt eftermiddagen. Många hämtar aldrig riktigt igen sin sömnskuld. De kroniska stresstillstånd detta medför är sannolikt en starkt bidragande orsak till att depressioner blivit så vanliga hos våra tonåringar.Försenad sömnfas har många samverkande orsaker. Tonåringar har i alla tider tenderat att bli vad man kallar kvällsmänniskor, men det är först när vi fått en kultur med dataspelande, surfande….. /…./Tar en sömnstörd elev melatonin flera eftermiddagar/ kvällar i rad kan han somna allt tidigare och blir snart piggare på morgonen och förmiddagen. Han förblir en kvällsmänniska, men det går inte längre ut över hans betyg eller hälsa.Melatonin har i USA sedan länge klassificerats som kosttillägg och säljs fritt i livsmedelsbutiker, trots att några bra studier över eventuella biverkningar aldrig gjorts. Där-emot har många studier på djur och människor kunnat påvisa en rad positiva effekter – immunsystemmodulerande, antioxidativa, blodtryckssänkande, cancerförebyggande med mera – vilket fått miljoner amerikanare att knapra melatonin mer eller mindre regelbundet/…./I Sverige, däremot, är melatonin licenspreparat. Först i år har Läkemedelsverket godkänt en depåtablett, Circadin, för användning vid förmodad melatoninbrist hos patienter över 55 år. Företaget som lyckats få tabletten godkänd har utnyttjat Läkemedelsverkets obegripliga policy och saluför sin tablett till ett pris av 7 kronor och 76 öre. I USA betalar man 34 öre för samma sorts tablett.Men alla ungdomar som har svårt att klara skolan på grund av kronisk sömnbrist får inte sina botemedel godkända, trots att dokumentationen för effekt vid försenad sömnfas [1, 2] är betydligt mer övertygande än den blygsamma effekten på äldre [3]. Läkemedelsverket skriver om Circadin att det har »en god säkerhetsprofil avseende såväl biverkningar som beroende och utsättningsreaktioner«. Det torde gälla även vanligt melatonin. Inga biverkningar har upptäckts på ungdomar heller, trots decenniers fritt bruk i USA………….
Läs hela artikeln

 

Att läsa en stund innan sovdags kan försämra nattsömnen – om läsningen sker från en läsplatta.

Försök som gjorts i USA visar att personer som läser böcker från läsplattor eller andra typer av skärmar har svårare att somna in och får sämre rem-sömn än personer som läst en bok på papper i sänglampans sken.

Hälften av deltagarna i testet fick läsa böcker från läsplattor i fyra timmar innan det var dags att sova klockan 22.00. Väckning var det klockan 06.00 morgonen därpå. Den andra hälften läste pappersböcker.

Ett första undersökningspass ägde rum fem kvällar i rad. Efter en dags uppehåll i testet bytte deltagarna böcker och läsplattor med varandra.

Forskaren Anne-Marie Chang vid Harvard Medical School i Boston kunde konstatera att de som läst böcker från läsplattor somnade senare och hade kortare s k rem-sömn än de som läste pappersböcker.

Hon drar slutsatsen att det blåaktiga ljuset från skärmar stör bildandet av sömnhormonet melatonin.

Källa: Ny teknik

 

If you’re having trouble sleeping, melatonin is a popular and easy remedy. It’s effective for many people, doesn’t have any serious safety issues, and is available as pills or gummies for pennies a dose. It’s also misunderstood, though: melatonin is not a traditional sleeping pill.

Sleep signals are complex, but the important thing to know about melatonin is that it doesn’t tell the body to sleep; it tells the body that it’s nighttime. That may sound like a subtle difference, but it means melatonin won’t knock you out like a sleeping pill, and it can’t cure every type of sleep problem—just certain ones that stem from an out-of-whack body clock.

Källa: LifeHacker

 

Melatonin är ett hormon som bildas i
corpus pineale, tallkottkörteln, ett
ärtstort organ som sitter mitt inne i
huvudet. Körteln förkalkas med åren.
Den ligger i medellinjen och har använts som riktmärke vid röntgen av
skallen.
1958 visade den amerikanske hudläkaren Aaron Lerner och medarbetare
att tallkottkörteln innehöll ett hormon,
en substans som visade sig vara 5-
MeO-N-acetyltryptamin. Denna har
bl a förmåga att bleka grodskinn genom att dra samman pigmentkornen i
grodskinnet.
Lerner kallade substansen
Melatonin (mela = svart, tonin = sammandraga). Effekten att bleka grodskinnet användes till en början som
mätmetod för melatonin. Numera används en ELISA-metod på vårt laboratorium för bestämning av melatonin.
Bildning av melatonin
Melatonin bildas från aminosyran
tryptofan som tas upp från blodet.
Melatonin når cykliskt alla celler i
kroppen men har hos människa störst
effekt i centrala nervsystemet.
Melatonin bildas i mörker på natten. Bildningen stängs av på dagen
när det är ljust. Starkt ljus nattetid kan
användas som “ljustest” för att kontrollera att ljuset når corpus pineale
och förmår minska bildningen av
melatonin även nattetid.
Diagnostik och behandling
n Hormonbrist eller avsaknad av
hormonproduktion (t ex efter operation av tallkottkörteln), vid vissa sjukdomar särskilt med sömnstörningar, i
samband med behandling av högt
blodtryck med betablockare.
n Störd sömn-vakenhetscykel.
Felaktig insöndring av melatonin kan
behandlas med melatonin, eventuellt
i kombination med ljusbehandling.
Melatoninhalten minskar med stigande ålder vilket kan vara en av orsakerna till sömnproblem hos äldre.
Brist på egen melatoninbildning
kan jämföras med insulinbrist vid diabetes eller sköldkörtelhormonbrist vid
hypothyreos.
Melatoninbestämning kan användas för att påvisa förskjuten inre
dygnsrytm. Blinda personer, eller seende som inte får tillräckligt mycket
dagsljus vintertid kan få längre dygn
än 24 timmar med sömnstörning som
följd. Den störda dygnsrytmen kan
påvisas genom att man undersöker
melatoninhalten i blodprov som tagits
varannan timme under ett helt dygn.
Effekter av melatonin
Melatonin är lugnande, rogivande
och kan användas som sömnmedel i
de fall då hormonbrist påvisats.
Lågt melatonin synes kunna ge
problem hos vissa patienter med nedstämdhet/depression som resultat.
Det har också rapporterats vid en rad
andra sjukdomar med störd dygnsrytm och ökad trötthet.
Mätning av melatonin i natturin
ger god uppfattning av en individs
melatoninbildning.
Man samlar natturin från cirka kl
20.00 till kl 08.00 och mäter melatonin i
urinen vilket speglar bildningen av
melatonin i tallkottkörteln. Nivåerna
överensstämmer väl med blodnivåerna då melatonin utsöndras via
njuren utan att återupptas till blodet.
Behandling av sömnstörning
I Sverige kan melatonin erhållas på
apotek efter recept från läkare som
utrett att melatoninbehandling är befogad enligt “vetenskap och beprö-
vad erfarenhet”. Kapslar på 0,4 mg kan
vara en lämplig dos att inleda en behandling med. Sådana kan förskrivas
på vanligt recept. Apoteket måste ta
fram det som ex tempore beredning,
vilket kan ta några dagar. Kapslar med
styrkorna 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 och 5,0
mg kan förskrivas på licens.
En del personer med avsaknad av
melatonin eller med lågt melatonin kan
ha nytta av melatoninbehandling. En
del personer som lider av “jet lag” har
nytta av melatonin i kombination med
ljus på rätt tid, ibland räcker det med
att använda rätt tid för dagsljus. En
del personer med störd dygnsrytm,
t ex blinda kan ha nytta av melatonin
på kvällen för att stabilisera en 24-timmars dygnsrytm.
Rapporterade biverkningar av
melatoninbehandling: Sömnstörningar, mardrömmar, hallucinationer,
oföretagsamhet, trötthet m m.
Mer information
För instruktioner för provtagning av
melatonin är ni välkomna att kontakta
Capio Diagnostiks kundtjänst i Stockholm, telefon 08 – 5870 38 60.nn
Melatonin –
nödvändigt för naturlig sömn
Av Klas Levin, docent
Melatonin produceras på natten när man sover.

 
Jag har försökt att  ta reda på om det är lagligt eller olagligt att importerar Melatonin som privatperson. Hittar inte riktigt något säkert, men det här har jag hittat.
Melatonin är inte narkotikaklassat.
 I tex USA går det som hälsokost.
 Man får föra in läkemedel till Sverige från utlandet som räcker högst ett år och det ska vara till privatperson.
Jag förstår om man måste erlägga en viss tullavgift men är det tillåtet? Om vi beställer Melatonin på ebay kommer tullen att ta våra försändelse och låsa in oss och kasta bort nyckeln?
 Någon som kan ge ett svar?
Anta att man beställer Melatonin från USA, ebay,amazon.
Hur stor tror ni sannolikheten är att man får hem det? Kan man räkna med att tullen stoppar det mesta? Nån chans att tullen tittar men inte bryr sig om Melatonin men att man får pejja moms och avgifter?
Alternativt, nån som vet nån bra butik i EU som levererar? (Biovea verkar inte ha nåt bra rykte)

Cookies krävs för att melatoninshoppen.se ska fungera som det är tänkt. Genom att använda melatoninshoppen.se och våra tjänster accepterar du användningen av cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies är det inte säkert att vår tjänst fungerar för dig.