Melatonin

Melatonin är ett ämne som produceras i hjärnan (corpus pineale) och i ögats näthinna. Produktionen startar några veckor efter födseln av melatoninmelatonin-danmark.com knab är starkt hämmad av ljus, så produktionen varierar under dagen. Effekterna av

köp melatonin i sverige utan recept och med fri leverans. 5 dagar. Vi har alltid lägre priser än att köpa på apotek

melatonin är motsatta till effekterna av ljuset och är som störst från 3-5 års ålder till vuxen ålder. Senare minskar produktionen gradvis i åldrarna. På kvällen och natten ökar produktionen av melatonin, vilket leder till ett ökat sömnbehov. Det finns dock stora individuella skillnader i kroppens melatoninproduktion och dygnsrytm.

Fakta

Melatonin är ett hormon som produceras i hjärnan och i ögats näthinna.
Hormonet produceras särskilt under dygnets mörka timmar och orsakar sömnighet.
Melatonin kan framställas syntetiskt i tablettform.
Tabletter kan tas med bevisad effektivitet, särskilt mot jetlag, och används även vid andra sömnstörningar.
Inga allvarliga biverkningar har beskrivits melatonin sömnbehov melatonin-danmark
Melatonin som läkemedel
Melatonin kan framställas syntetiskt som läkemedel. När melatonin tas i tablettform absorberas det snabbt i kroppen och når sin högsta koncentration i blodet efter 30 minuter till två timmar, men detta kan variera kraftigt från person till person. Absorptionen påverkas relativt lite av samtidigt födointag. Melatonin bryts ner i levern och utsöndras i urinen.

Melatonin som sömnmedel

Från 199kr inkl frakt. Leveranstid 5 dagar


Melatonin är även lämpligt vidsömnstörningar, särskilt vid cirkadiska störningar så som jetlag och skiftarbete, men även vid en rad andra tillstånd. Den bäst

undersökta är melatonins effekter på jetlag, där det finns goda bevis för att den är effektiv. När det gäller andra sömnstörningar är bevisen bristfälliga.

Melatonin har bäst effekt på dygnsrytmen genom att påskynda sömnen och har därför bäst effekt på resor österut. Men den kan också vara användbar för resor i motsatt riktning.

Den vanligaste dosen är 3 mg 1-2 timmar före sömn. Tidpunkten för melatoninintag beror dock på vilken cirkadisk störning som behandlas.

Det är ännu inte klart om melatonin har en effekt på andra sömnstörningar.

Melatonin är en naturlig neurotransmittor eller ett hormon som är viktigt för vår sömnkvalitet och hela kroppens funktion. Melatonin har bland annat visat sig fungera bra vid hjärncancer. Det är bland annat viktigt för att immunförsvaret ska fungera normalt.

Du kan inte köpa melatonin i Danmark utan recept, och den receptbelagda produkten i Danmark har en fördröjd effekt. Du kan dock lagligt köpa och importera melatonin för eget bruk från andra EU-länder, t.ex. Storbritannien, via Melatonin-Direkt håndkøb.

Nu kommer äntligen ett läkemedel – helt utan biverkningar – som kan ge dig en helt naturlig sömn. Pillret innehåller naturliga ämnen som redan finns i din kropp och du vaknar upp och känner dig fräsch.

Det nya pillret, melatonin, som nu godkänts av både EU och den danska läkemedelsmyndigheten och som av många sömnforskare ses som något av en ”mirakelmedicin”, finns redan tillgängligt på recept från din läkare.

Melatonin innehåller sömnhormonet melatonin, som vi alla producerar i våra kroppar. Pillret garanterar en jämn tillförsel av sömnhormonet under hela natten.

Melatoninpiller har länge funnits tillgängliga i USA, men problemet med dem har varit att de bara fungerar i högst en halvtimme. Den epokgörande egenskapen hos det nya pillret är att det fungerar som ett så kallat depotläkemedel, vilket innebär att den aktiva substansen frigörs i kroppen endast mycket långsamt och i små doser. Detta garanterar en hel natts naturliga sömn – utan de ”baksmälla”-symptom som ofta följer med användningen av redan kända sömntabletter. Det nya melatoninpillret kan hjälpa en stor del av de upp till 1,5 miljoner danskar som varje natt kämpar för att få en vilsam sömn utan avbrott.

Förnuftigt val

 • I framtiden kommer det att vara ett mycket förnuftigt val av läkemedel för de hundratusentals danskar som vänder och vrider sig i sängen varje natt. Fördelen med detta piller är att du kan äta ganska stora mängder utan problem, eftersom det är helt giftfritt. P-pillret är också unikt eftersom det verkar direkt på sömnmönstret – till skillnad från många av de gamla sömntabletterna, som också har muskelavslappnande, antidepressiva etc. effekter, säger läkare Søren Berg, ledande dansk sömnforskare och chef för Scansleep-klinikerna Sebastian Gustav August .

Normalt är vår inre ”sömnklocka” 24 timmar, men för ”nattmänniskor” och ”morgonmänniskor” kan de inre 24 timmarna vara längre eller kortare, vilket leder till sömnproblem. Ett bra sätt att kontrollera den inre klockan är att ge kroppen mer av det viktiga sömnhormonet melatonin.

Bra för äldre personer med sömnproblem
Bjørn Beerman, svensk professor och sömnforskare:

 • Först och främst kan det nya läkemedlet hjälpa äldre personer med sömnproblem. Hos äldre minskar den naturliga produktionen av hormonet melatonin. Detta innebär att skillnaderna mellan natt och natt blir mindre. Detta gör det svårare att sova.

Ä

 • Först och främst kan det nya läkemedlet hjälpa äldre personer med sömnproblem. Detta beror på att den naturliga produktionen av hormonet melatonin minskar hos äldre människor. Detta innebär att skillnaderna mellan natt och natt blir mindre. Detta gör det svårare att sova.

Även om p-pillret är särskilt riktat till personer över 55 år är professorn övertygad om att även unga människor med bland annat en störd dygnsrytm och därav följande sömnproblem skulle kunna ha stor nytta av det nya pillret.

Israeliska forskare har utvecklat det nya sömnmedlet som det danska läkemedelsföretaget Nycomed Danmark nu lanserar i flera länder, bland annat Danmark. Traditionellt har sömnlöshet behandlats med bensodiazepiner och ”bensodiazepinliknande läkemedel”, och detta har fungerat i den meningen att patienten somnar.

Utan ”hammaren
Det sägs allmänt att du får ”hammaren”. Å andra sidan får du inte nödvändigtvis en god natts sömn, och det smittar av sig nästa dag, då du fortfarande är groggy och går runt och känner dig som om du är i en ”ostlåda”.

Dessutom har bensodiazepiner ett antal biverkningar, bland annat huvudvärk, yrsel, ostadiga rörelser och muskelsvaghet. Vid långvarig användning kan biverkningarna vara psykologiskt och fysiskt beroende, minskad aptit, illamående, svettning och muskelrastlöshet.

Biverkningar

Inga allvarliga biverkningar har rapporterats med melatonin och det anses vara helt säkert vid kortvarig användning. Biverkningar av melatonin är sömnighet, trötthet, yrsel, förvirring, illamående, huvudvärk, låg kroppstemperatur, hämning av ägglossning, buksmärta, förändrat sömnmönster, humörförändringar, klåda och irritabilitet. Det har inte undersökts om melatonin kan ha skadliga effekter på fostret när det används under graviditeten. Långsiktiga effekter är inte heller väl studerade.

Mirakelhormonet
Så beskrevs melatonin när det lanserades som syntetiskt läkemedel 1993. Melatonin är mer korrekt kallat en signalsubstans.
Vetenskapliga studier har visat att melatonin absorberas bättre när B6-vitamin tillsätts.
melatonin:
*Förbättrar sömnen
*Mildrar effekterna av jetlag och skiftarbete
*Regulerar störningar i dygnsrytmen

 • Förbättrar immunförsvaret
  *Hämmar utvecklingen av cancerceller
  *Modererar åldrande
  Melatonin produceras i tallkottkörteln. Produktionen är som störst vid 6 års ålder, men vid 20 års ålder är produktionen reducerad till ungefär en tredjedel och minskar sedan gradvis under resten av livet.
  Användning:
  Melatonin tas 1 timme före sänggåendet.
  Dosering:
  Det finns ingen fastställd dosering. Ju äldre desto större behov: mellan 1,5 mg och 6 mg.
  Vid cancer: 15 mg till 21 mg.
  För jetlag: 1 mg per tidszon (läs mer nedan)
  Melatoninintag vid jetlag:

HUR?
När du går ombord på planet ställer du in klockan så att den följer tiden vid ankomstplatsen.
Första gången det är 24 midnatt (vid ankomstpunkten), ta Melatonin. Så det kan vara antingen på planet eller efter ankomst, beroende på vilken tid på dygnet du reser.

EXEMPEL (resa från Köpenhamn till New York)
6 tidszoner ~ 6 mg melatonin = 2 tabletter

A)Avresa kl. 10.00 dansk tid (motsvarande 4.00 i New York).
I princip bör du sova vid den här tiden, även om det kan vara svårt. Det bästa är att försöka sova några timmar. När klockan är 24.00 (NY-tid) har du förmodligen landat i NY, och det är då tabletterna ska tas.

B)Avresa kl. 15.00 brittisk tid (motsvarande 9.00 NY-tid) Du bör försöka hålla dig vaken fram till 24.00 NY-tid när tabletterna tas.

C)Avresa klockan 24 på kvällen (motsvarande 18 på kvällen i New York) Efter 6 timmar är klockan 24 i New York och tabletterna ska tas.

D)Avresa klockan 16.00 dansk tid (motsvarande 22.00 i New York) Efter två timmar är klockan 24.00 i New York och tabletterna ska tas.

Inga biverkningar har rapporterats vid användning av Melatonin.

köpa melatonin online från EU och Sverige

Melatonin för vår åldrandeprocess, för vårt humör, nattsömn, cirkadisk rytm och mycket mer.